KOOR van de DOM van KALININGRAD


KOOR

Het “Koor van de Dom van Kaliningrad” is in 2004 opgericht en bestaat uit 7 professionele zangers. Het is eervol de naam van deze kerk, die symbool is voor de stad Kaliningrad, het vroegere Königsberg (Koningsbergen) te dragen.

Het repertoire van het koor bestaat in de eerste plaats uit Russisch-orthodoxe liturgische liederen, die, zoals in de Russisch-orthodoxe kerk regel is, a capella (zonder instrumentale begeleiding) gezongen wordt en uit volksliederen uit Rusland, Wit-Rusland, de Oekraïne, Armenië en Georgië. Er staan ook enkele liederen op het repertoire uit Duitsland, met name uit Oost-Pruisen (het Duitse Oost-Pruisen, waarvan Königsberg de hoofdstad was, is na de oorlog verdeeld tussen Polen en de Sovjet-Unie) en uit Italië en Scandinavië. In de kerstperiode worden, tijdens buitenlandse tournee’s, ook kerstliederen uit m.n. de Oekraïne en Polen gezongen.

Het koor staat onder leiding van Elena Kramarenko. Zij heeft na een opleiding als zangeres en dirigente aan de muziekhogeschool van Kaliningrad haar studie voortgezet aan de Universiteit voor Cultuur en Kunst van Sint Petersburg.

Op het liturgische repertoire staan werken van o.a. Bortnyansky, Rachmaninov, Lvov, Tchaikovsky en Dubyansky.

De pers spreekt telkens weer lovend over de concerten van het “Koor van de Dom van Kaliningrad”. Adembenemend, verrassend, knap, ongelooflijk, gedisciplineerd en authentiek Russisch, zijn de termen die telkens terugkeren in recensies.

Het koor treedt in het zomerseizoen doorgaans uitsluitend in Kaliningrad op. De stad wordt dan door veel, overwegend Duitse, bezoekers bezocht. In de wintermaanden zijn er optredens in West-Europa, met name in Duitsland, Denemarken en Nederland. Tijdens de buitenlandse tournee’s treedt het koor doorgaans in een kleinere bezetting op van 8 zangers en zangeressen.

Het koor kan worden uitgenodigd voor een optreden in West-Europa, wanneer dat is in te passen in een van de tournee’s. (zie “contact”) Veel optredens worden gecombineerd met een inzameling voor hetzij de restauratie van de Dom, hetzij zorg voor dakloze kinderen of ouderenzorg.Elena

Elena Kramarenko