KOOR van de DOM van KALININGRAD


Bijeffecten

Het “Koor van de Dom van Kaliningrad” wil in de eerste plaats indrukwekkend mooie concerten geven en het publiek laten genieten van prachtige CD’s
Wanneer het koor in West Europa optreedt vestigt het daarmee ook de aandacht op het rijke muzikale erfgoed van niet alleen Rusland, maar ook van Wit-Rusland, de Oekraïne en andere landen uit Oost Europa. Veel mensen zullen, met het oog op dit koor, misschien nog eens goed op de kaart kijken en ontdekken waar het ligt: een enclave tussen Polen, Litouwen en de Oostzee. Het huidige Kaliningrad was vroeger het meer noordoostelijke deel van Duitsland, na de oorlog door de Sovjet-Unie geannexeerd.
Voor de huidige economische crisis ging het goed met Rusland, waar Kaliningrad deel van uit maakt, maar de welvaart was er ongelijk verdeeld. Met de rijkste bovenlaag ging het goed, maar de sociaal zwakkeren profiteerden niet van deze economische vooruitgang. Nu economie verslechterd zijn het ook weer vooral ouderen en bepaalde groepen kinderen die hier de dupe van worden.

De stichting Le Gireloup zamelt daarom, aansluitend aan concerten, dikwijls geld in voor enkele projecten voor o.a. zwerfkinderen, een internaat/school waar men zich van armoede geen raad weet en een zeer bescheiden opgezet verzorgingshuis voor ouderen.

Het komt zo nu en dan voor dat mensen, zowel individueel als in organisaties, uit West Europa, onder de indruk van de bij grote groepen heersende armoede, besluiten goederen in te zamelen voor Kaliningrad. Dik neemt geen pakjes e.d. aan om mee te nemen, maar via hem kwamen, uit Nederland en Ierland, intussen wel rolstoelen, rollators e.d. naar Kaliningrad. Hier hulpmiddelen die vanzelfsprekend zijn, ginds voor veel mensen een onvoorstelbare zeldzaamheid. Wie daar invalide raakt is in alle opzichten de klos! Le Gireloup heeft de afgelopen jaren verschillende keren kunnen helpen. Zo is een slaapzaal in het genoemde internaat ingericht met geld dat in Denemarken is ingezameld. Intussen hebben we wat ervaring opgedaan via welke kanalen hulp inderdaad daar komt waar het nodig is!


Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Dik Bolkestein. Adres gegevens zijn te vinden onder de knop contact.